ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU
v DIVIAKOCH NAD NITRICOU


Od 1. septembra 2014 informácie o živote škole nájdete na stránke:
www.zsdini.edupage.sk
.

Nájdete nás aj na facebooku: www.facebook.com/skoladiviakynn

Oprava školského ihriska v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou - 
prieskum trhu na obstaranie podlimitnej zakázky
- príprava podložia ihriska
prieskum trhu na obstaranie podlimitnej zakázky - povrchová úprava ihriska
Dokumenty školy:
V súvislosti s možnosťou preštudovania dokumentov bližšie informácie podá riaditeľka školy.

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za rok 2012/2013
- čerpanie rozpočtu za rok 2012
- pravidlá hodnotenia žiakov, dodatok č.1 - hodnotenie projektov
- príloha ku správe: čerpanie rozpočtu v roku 2011
- školský poriadok, dodatok č.1 ku šk. poriadku a
                          dodatok č.2 ku šk. poriadku
- výchovný program ŠKD
- školský vzdelávací program ISCED1, školský vzdelávací program ISCED2
- organizačný poriadok
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za rok 2011/12
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za rok 2010/11

Výsledky externých meraní
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 121 to s kvalitou vzdelávania myslí vážne. Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú u nás testovaní žiaci 8. a 9. ročníka. 7. novembra 2013 písalo 9986 žiakov 8. ročníka zo 428 škôl testy KOMPARO z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedného bloku, zo spoločenskovedného bloku a zo všeobecných študijných predpokladov.

Výsledkami svojich žiakov 8. ročníka v v matematike, prírodovednom bloku a v spoločenskovednom bloku sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.
Výsledkami svojich žiakov 9. ročníka v slovenskom jazyku a literatúre sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

Testovanie T9  Monitor 2014
  priemer triedy priemer SR percentil školy
matematika 61,18% 54,67% 73,96
slovenský jazyk a literatúra 65,29 62 68,08
KOMPARO 8 – úspešnosť žiakov 8. ročníka  2013/2014
počet zapojených škôl -  428 
matematika 60,20% 57,40% 65,8%
slovenský jazyk a literatúra 59,90% 58,7% 55,50%
prírodovedné predmety 55,10% 53,10% 65,60%
spoločenskovedné predmety 53,00% 48,20% 74,20%
všeob. študijné predpoklady 59,60% 54,60% 81,70%
KOMPARO 9 – úspešnosť žiakov 9. ročníka 2013/2014
počet zapojených škôl - 767
matematika 55,60% 52,80% 67,40%
slovenský jazyk a literatúra 64,30% 59,20% 83,20%
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2013 (utorok)

30. október  –  1. november 2013

4. november 2013 (pondelok)

vianočné

20. december 2013 (piatok)

23. december 2013   – 7. január 2014

8.   január 2014 (streda)

polročné

31. január 2014 (piatok)

3. február 2014 (pondelok)

4. február 2014 (utorok)

jarné

14. február 2014  (piatok

17. február – 21.február 2014

24. február 2014 (pondelok)

veľkonočné

16. apríl  2014 (streda)

17. apríl  – 22. apríl 2014

23. apríl 2014 (streda)

letné

27. jún 2014 (piatok)

30. jún – 29. august 2014

2. september 2014 (utorok)

Základné Informácie
Aktuálny počet žiakov 2013/2014 k 31.8.2013: 188
Počet učiteľov a vychovávateľov: 19
Počet tried: 11
Počet nepedagogických zamestnancov: 12
Založenie školy: rok 1342
Otvorenie novej budovy: 25.9.1960
Zlúčenie základnej školy s materskou školou: 1.4.2003
Kontakt: 
Základná škola s materskou školou 
Diviaky nad Nitricou č.121,
972 25 Diviaky nad Nitricou
telefónne č.: 0911886462
+421 (46) 546 40 97

email: riaditelstvo@zsdini.edu.sk

Aktualizácia: 12.09.2014

Počet prístupov:
Od 9. mája 2010 naša škola sa môže reprezentovať novými symbolmi školy. Patria k nim: erb, logo, zástava a hymna školy. O polstoročí školy, ktoré oslavuje v  roku 2010, rozpráva bulletin.