SPRING DAY 2007
7. mája 2007


SPRING DAY 2007


Európska jar opäť v našej škole.
Sprevádza ju niekoľko podujatí.

1. Celoškolský kvíz: História a súčasnosť Európskej Únie
venovaný 50. výročiu vzniku EÚ. Konal sa v predvečer Dňa Európy 7. mája 2007.

  Úvod – prezentácia o poslaní a inštitúciach EÚ. Vedomostné súťažné kolá vystriedalo tvorivé - Môj darček pre EÚ a zábavné – zaujímavosti z európskych krajín. Spoločne sme precestovali 4 členské štáty EÚ. Obecenstvo zaujali aj legendy z týchto štátov, doplnené živými modelmi. Zastavili sme sa aj vo fínskom meste Oulu a pozdravili sme našich eTwinningových priateľov. Navštívili nás aj letušky Marianna kohútová a Romana Tkáčová.

  Gratulujeme víťaznému družstvu 7. ročníka, ale chválime všetkých súťažiacich za výborné výkony. Porota: p. uč. Katarína Šrámeková, p. uč. Mária Borodovčáková a 2 žiačky z 5. ročníka: Peťka Vajdová a Kristínka Kohútová. Gestorky projektu sú opäť p. učiteľky Katarína Šrámeková a Gabriela Besedová.

2. Súťaž Európskej jari 2007: Návrh poštovej známky k 50.výročiu EÚ.

Do súťaže sa zapojili žiaci 6. – 9. ročníka. Najkrajšie návrhy už boli zaslané a môžete si ich pozrieť na centrálnej stránke Európskej jari:
www.springday2007.net

Vyberte si aj vy!

Pokračovanie Európskej jari 2007.

Ďalšou aktivitou bolo zostavenie e-mailového pozdravu tzv.eCard, ktorý členovia krúžku angličtiny poslali svojim eTwinningovým priateľom do Fínska. V ňom vyjadrili svoje predstavy a želania o tom, čo očakávajú od Európskej únie v budúcnosti.

1. variant:
Niekoľko zaujímavých myšlienok našich šiestakov: Viacerí / Jozef Vavro, Barbora Štrbáková, Romana Lišková a Ivana Kotlářová / si želajú, aby sa chránilo životné prostredie.Lydia Šínaľová, Vladko Vaško a Pavlínka Vavrová chcú mier na našom kontinente.
Laura Papáková a Kristínka Divékyová si želajú, aby ľudia boli k sebe priateľskí a navzájom sa rešpektovali. Pre Michaelu Jurenkovú znamená nových priateľov.Dominika Šišková a Lýdia Šinaľová sú proti rasizmu v EÚ. Vanesa Priehodová a Dominik Stručka chcú, aby boli zrušené hranice medzi všetkými štátmi EÚ a Tomáš Divéky zasa všade euro.Nikola Mikulová nižšie dane a poplatky a Lenka Plachá dobré pracovné možnosti v EÚ.
Alebo.
2. variant – skrátený:
Niekoľko zaujímavých myšlienok našich šiestakov. Viacerí si želali, aby ľudia boli k sebe tolerantní a priateľskí. Niektorí chcú, aby sa chránilo životné prostredie, mier na našom kontinente, dobré pracovné príležitostia a ďalšie
Veríme, že sa im to naozaj aj v budúcnosti splní.


Na záver sme do Bruselu poslali aj
dva symbolické darčeky k 50. výročiu EÚ. Prvý bol darček súťažiacich 6. ročníka / D. Stručka, M. Pánisová, M. Jurenková, D. Pšenák / a druhý bola drevorezba kráľa Svätopluka, ktorú poslal Matúško Hagara zo 4. triedy. Všetky návrhy a darčeky našich žiakov si môžete pozrieť priamo na bruselskej stránke www.springday2007.net.

Môj darček pre EÚ:

Súťažné družstvo, 6. ročník

Matúško Hagara, 4. ročník


Galéria:
1. Celoškolský kvíz:
2. Súťaž Európskej jari 2007: