Všetko za minútu

Športová súťaž, v ktorej súťažné družstvá musia mať dobrú športovú kondíciu, ale prejaviť aj spoluprácu, súdržnosť a pomoc v jednotlivých disciplínach.

december 2005


publikum

          
to je výkon!                                odborná pomoc


nástup družstiev

           
ako sme na tom?                víťazi