„Deň narcisov“
Spoločne prejavme nádej


„Deň narcisov“


Zbierka ktorá sa konala v piatok 13. apríla 2007.Žiaci ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou ďakujú všetkým obyvateľom obcí Diviaky na Nitricou a
Diviacka Nová Ves za príspevky, ktoré venovali do pokladničky LPR v deň konania zbierky.
Aj vďaka Vám sa v našich obciach vyzbieralo celkom:
13 536,-Sk

Uvedená suma poputovala na konto Ligy proti rakovine.
V Diviackej Novej Vsi žiaci spolupracovali s členkami
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých ZO SZZP a aj
týmto im chceme poďakovať za pomoc.

Ďakujeme.