Sloveský Rozhlas "Pozvete nas dalej?" 14. 3. 2007
zvukový záznam z relácie


Odkaz na stránku Slovenského Rozhlasu:
odkaz

Slovenský rozhlas – rádio Slovensko – relácia Pozvete nás ďalej? – 14. 3. 2007
- škola, kde učiteľky žnú úspechy v
- hovorí sa o nás ...

Prehraj záznam
prehraj

Ďakujeme
Bližšie informácie a tlačivá si môžete vyzdvihnúť na ekonomickom oddelení školy
Tel.č.: +421 (46) 546 40 97