„Deň Zeme“
22. apríl


„Deň Zeme“


Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili rôznymi aktivitami ku Dňu Zeme.Ich činnos dokumentujú aj fotografie z aktivít:
• výstava ekoplagátov
• brigáda
• anketa s miestnymi občanmi