2. ZRPŠ
manželov učiteliek

Keď sa chcú rodičia dozvedieť, ako sa ich dcérenka či synáčik učí, prídu na ZRPŠ. 

Aj  "polovičky" našich pedagógov sa chcú dozvedieť, ako sa manželkám a manželom v povolaní učiteľa darí!

 

 14.september
2006

Preto sa vedenie školy rozhodlo usporiadať aj pre nich  také "ZRPŠ".
Na toto zasadnutie sa riaditeľka školy a jej zástupkyňa riadne pripravili. Prichystali aj hodnotenia. Niektoré z nich si môžete prečítať. Uhádnete, o koho sa jedná?

               

    
 ... je environmentálny zázrak našej školy. Vyhrala jeden z konkurzov, konkrétne  konkurz na zdravotníka. Pod jej vedením   budú niektoré kolegyne pokračovať v revitalizácii školského pozemku. Jej zásluhou sa pojem humanita preciťuje u žiakov a u nás v oveľa väčšej miere.


... je pokojná a rozvážna. Má rada povolanie učiteľky, i keď niekedy ho musí nahradiť povolaním krotiteľky. Jej schopnosť vedieť nájsť v daný okamžik tie najsprávnejšie slová vyvoláva v okolí úctu a rešpekt.
   V zbore je pokladníčkou. Svoju prácu vykonáva zodpovedne na 100%. Manžel sa má, že ju má!


... patrí medzi „mláďatá“. Aj napriek tomu nás presviedča o platnosti porekadla, že „vajce učí sliepku“. Jej schopnosť vidieť veci v inom svetle pomáha v umeleckom rozlete nielen školy ale ostatných kolegýň a kolegu. Pod jej vedením vyrastá nová generácia umelcov.              
    Doporučujeme skvalitniť desiaty, lebo sa vymyká štandartným rozmerom ostatného pedagogického zboru.