Zápis do 1. ročníka  


Tak a mám to za sebou... pocestujem do krajiny Prvákovo!

Vyschlo mi v krku, ale darí sa mi dobre.

Mamičky, tešíme sa na spoluprácu.

Určite budem úspešná prváčka!

Už aj dnes spájam bodky ako naozajstný prvák!

Pôjdem... ale aj s maminou.

písmen pokope a ja som ich dala do pozoru!

Som spokojný. Aj s mamimou, aj s pani učiteľkou.