„Deň narcisov“
Povedzte to kvetom

Opäť sme sa presvedčili, že spolupatričnosť spája spája občanov našich obcí Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves.

Na Deň narcisov prispeli sumou 15 300 Sk.

V mene Ligy proti rakovine im ďakujú žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.