„Deň Matiek“
13. máj 2007


„Deň Matiek“


Pri príležitosti Dňa Matiek,

kedy druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám,
mamkám, mamičkám, maminkám, starým mamám.
Ani deti našej školy nezabudli na ich sviatok a pripravili si pre ne
program v kultúrnom dome uvitý s piesní, tanca a básní.

Na záver prváci rozdali svojim mamám vlastnoručne vyrobené darčeky.