Deň otvorených dverí
16.10.2007


DOD

Aj v tomto roku sa opä otvorili brány školy pre rodičov.
Mohli si sadnú do lavíc spolu s demi a tak sledova vyučovací proces.
Tento rok sa tak stalo 16.10.2007.

Návštevnos rodičov bola následovná:


  1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.ročník 0 11 14 4 1  
2.ročník 9 6 3 4    
3.ročník 5 4 1      
4.ročník   3 1      
5.A   2 2 1    
5.B       1   1
6.ročník 1   1 1    
7.ročník 1          
8.A            
8.B            
9.A            
9.B            
Blahoželáme