Európsky projekt eTwinning


 

Je partnerstvo medzi školami v rámci   Európskej únie.

Cieľ projektu je využívanie  rôznych foriem IKT, zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku, spoznávanie života v inej krajine a začlenenie projektu i do vyučovania.

Naša škola pokračuje  v spolupráci s partnerskou školou vo fínskom meste Oulu. Zmenili sa iba účastníci projektu a obsah.

 

V šk. roku 2006/2007 sa do projektu eTwinning zapojilo 18 žiakov 6. ročníka.

 

1.   Tomáš / Thomas Divéky a Daniel Meir

2.   Kristína / Kika Divékyová a Iiris Vaisanen

3.   Michaela Jurenková a Martta Tikkanen

4.   Ivana Kotlářová a Elina Autio a Aino Kallio

5.   Romana Lišková a Siiri Nikkinen a Emily

6.   Nikola Mikulová a Anniina Haarala a Timo

7.   Laura Papáková a Laura Merilainen

8.   Lenka Plachá a Miska Aspegren

9.   Vanesa Priehodová a Sanja-Sofia/ Sohvi

10. David Pšenák a Elias Solla a Nicha Sohoi

11. Dominik Stručka a Juuso Haspalainen a Petri Hautala

12. Lýdia Šinaľová a Lotta Pasma

13. Dominika Šišková a Kira Hermonen a Sini Korkeakangas

14. Barbora Štrbáková a Julia Liias

15. Emília Švecová a Johanna Kudjoi

16. Vladimír Vaško a Tuomas Tuulasvirta a Murat Khalasthe

17. Jozef Vavro a Miska Mellanen

18. Pavlínka Vavrová a Anniika Wimmer 

 

Novinkou bolo, že obsah korešpondoval s učebnými osnovami nielen anglického jazyka, ale aj občianskej výchovy 6. ročníka / ITV /. Bolo to možné, pretože všetci žiaci boli z tej istej triedy a navyše navštevovali aj Krúžok anglického jazyka.

 

Projekt trval celý školský rok a jeho názov bol Mladí občania / Young Citizens. Témy projektu možno znázorniť systémom sústredných kružníc. Začínali vzájomným predstavením sa, pokračovali rodinou, školou, obcou, regiónom, vlasťou a končili Európskou úniou. Spoločne sme si určili ciele a časové rozvrhnutie spolupráce.

Použili sme rôzne prostriedky komunikácie: písanie e-mailov, videokonferencia pomocou Skype, prezentácia v PowerPointe, napísanie eCard k Spring Day 2007, čím sa nám podarilo prepojiť tieto projekty

 

Zaujímavou aktivitou bolo rozprávanie o sebe, o svojich záľubách a obľúbených

veciach formou vlastného erbu.  Niektoré záľuby i obľúbené veci mali deti zhodné. Pozrime si erb, ktorý dostala Romanka od svojej priateľky Siiri. Obidve

obľubujú psíkov a spev.

 

 

 

Hello! Romana

Thank you for your e-mail. I am writing you about my favourites.

I like my dog. I love singing, ballet and sewing. My favourite film is Harry Potter and Garfield 2. My favourite singer is Anna Abreu. My favourite actor is Jennifer Aniston.  My favourite flower is a rose. I like drawing and wonderful dresses.

 

Your penfriend Siiri

 

 

 

 

A ešte jeden e-mail Ivanke od Eliny.

 

 

Hi Ivana!

 

Thanks for your e-mail…


My favourite actor is Johnny Depp.

My favourite movies are Scary Movie 3 and Pirates of the Caribbean. My favourite pop and hip-hop artist is Antti Tuisku..

 

     My hobbies and interests are in my coat of arms.

I like cats and dogs. My favourite colours are black,white, red and green.

 

Yours sincerely, Elina

Aj poznatky o škole, o obľúbených a neobľúbených školských predmetoch boli podobné. Tu je rozvrh hodín, ktorý poslala Lýdii priateľka Lotta. Porovnajte si

ho s naším.

 

 

Hello
Lýdia!

 

Thank you very much for your e-mail.

Today I am writing you about our school:

 I go to school in Koskela.

I am in class 5B. I like my school.

My favourite subjects are Maths, Art and Needlework.

I don’t like Finnish Language and History.

I like break too.

My favourite school day is Friday.

This is my timetable.

Monday     Tuesday     Wednesday     Thursday     Friday            

Art            Religion     English             Maths        Needle-    

History      Physics      Maths              History      work

Finnish       Finnish      Finnish             Finnish       Needle-

Maths        P.E.            Finnish             Art            work

Biology       P.E.            Music               Art            English

                  Maths                                                  Music

 

I like my teacher and my school. I attend oral expression club and Music club.

 

 

Bye Lotta!

Niekoľko základných poznatkov o časti mesta Oulu, ktorá sa nazýva Koskela.


KOSKELA

 

We live in Koskela. It is a suburb of Oulu. It is a peaceful and nice place. There are lots of one-family houses. There is a shopping centre, where used to be four little shops, but now only one. In Koskela there are: school, dentist, daycentre, child welfare clinic, library, service centre, three tennis courts and a running track. School of Koskela has about 360 pupils and over 20 teachers, school assistants, immigrant class and preschool class.V priebehu roka sme si navzájom vymenili niekoľko pozdravov. Najskôr vianočné a potom valentínske.


Čo bolo neobyčajné? Videokonferencia pomocou SKYPE. S našimi priateľmi sme sa priamo rozprávali nielen o sebe, ale aj o škole, záľubách a niektorí predstavili aj svoje talizmany. Aj napriek príprave sme mali trochu trému a nebolo to vôbec ľahké. Ale ináč to bolo super.


Ako to vyzeralo v počítačovej učebni, vidíte na niekoľkých fotografiách.
Krajinu našich priateľov sme predstavili žiakom našej školy v celoškolskom májovom kvíze: História a súčasnosť Európskej únie. V časti Cestujeme po Európe jednou zo 4 navštívených krajín bolo práve Fínsko. Dozvedeli sme sa, že Fínsko je krajinou tisícich jazier, 2. najväčší vývozca dreva na svete, patrí mu popredné miesto na svete v počte mobilov a počítačov, úspechy dosahujú v zimných športoch, známa je fínska sauna...

Súťažiaci mali uhádnuť aj názov fínskej národnej legengy Kalevala a porozprávať jej obsah. Na 2. fotografii je otec Kaleva v podaní Danka Krpelana.
Veľa času nám zabralo spracovanie nášho regiónu v skupinách a potom sme spoločne pripravili záverečnú prezentáciu o našej vlasti doplnenú poznatkami o Európskej únii.

Prezentácia bola ukončená kvízom, na ktorý nám naši priatelia poslali správne odpovede.

Aj fínski priatelia nám poslali maily o ich vlasti.Prečítajte si aj vy, čo zaujímavé napísala Michaile jej priateľka Martta.

 


Hello Michaela!


Now I’m writing you about my country, Finland.

Finland is situated in Northern Europe

It’s one of the Scandinavian countries.

The capital of Finland is Helsinki, situated on

the south coast of the country.

President of Finland is Tarja Halonen, one of

the few female presidents in the world.                 

 

 

                                                                             Tarja Halonen    

 

In the Finnish flag, there is a blue cross.

  Finland’s neighbouring countries are Sweden, Russia, Norway and Estonia.

 

 

If I go shopping with my friends, we usually go to;

 H&M, Seppälä, KappAhl, One Way or Jim & Jill.

 

This is the mark

of our hockey team. 

 

                                         Clothes by H&M.

 

 

 

 

Have a nice holiday!

 

Martta

 

 

 
A tu je desať kvízových otázok o Fínsku, na ktoré sme odpovedali:
 

Hello Arja and the pupils,             

 

 

Here are our answers about Finland similar to guestions about Slovakia:

 


1. How many lakes are there in Finland ? – about 200, 000.


2. When is the date of Independence of Finland ? – December 6,    1917

3. What is the area of Finland ? – 338,145 sq.km

4. What is the population of Finland ? – about 5,2 million people

5. Who is the president of Finland ? – Tarja Halonen

6. What is the currency in Finland ? – Euro (since 2002)

7. What is the Capital City of Finland ? - Helsinki

8. How many national parks are there in Finland ? – more than 30

9. When did Finland become a member of the EU? – in 1995


10. How many members of the EU Parliament has Finland in the EU ?               - 14 members

      / 14 in Slovakia, too / 

Thank you for the letters. We learn a lot of interesting facts about your country.

 We think that your country is very beautiful, too -  your nature, towns and people.

 

   Yours Gabriela and the children from class 6.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo pre nás projekt znamenal?

1.     Zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, veľa práce so slovníkmi, napr.Lexicon.

2.     Naučili sme sa nové veci v práci s počítačom, navzájom si pomáhali, najviac Nikolka a Dominik.

3.     Spoznali sme nových priateľov, dozvedeli sa veľa zaujímavého aj o ich krajine a mohli porovnávať.

4.     Získali sme veľa nových poznatkov nielen o našej vlasti, ale aj o Fínsku a EÚ. Najviac informácii sme získali prostredníctvom Internetu.

5.     Do učiva občianskej výchovy a anglického jazyka sme zapracovali aj úlohy z nášho projektu. Niekedy sa nám menej páčilo, keď sme aj  na občianskej výchove rozprávali po anglicky.

6.     Zviditelnili sme nielen seba, ale aj našu školu. Písalo sa o nás v regionálnych novinách Prieboj, v našom školskom časopise Ježko. Naša pani učiteľka Gabriela Besedová aj o nás hovorila v Slovenskom rozhlase a zaujímavosti z nášho projektu prezentovala v septembri aj na 1. regionálnej konferencii IKT v Trenčíne.  

 


European Projects in Primary School in Diviaky nad Nitricou
- Summary presentation package. [ Download 3,7MB zip file]