Čo vieš o Slovensku?

11. apríl 2006  telocvičňa

Veru, je to už 15 rokov, čo sa v našej škole každoročne pred veľkou nocou koná táto súťaž.

Tento rok bola zameraná na krásny kraj Slovenska - Oravu. 

3-členné družstvá z 9 tried ukázali veľké vedomosti v 5 kolách. Ani diváci nezaháľali -dozvedeli sa mnohé zaujímavé slová z goralského a oravského nárečia i zaujímavosti o Orave.

Všetci sme sa utvrdili v presvedčení, že Orava nie je vôbec chudobným krajom našej vlasti.


na priebeh súťaže dohliadala odborná porota

     
            publikum                                    tanečníčky v prestávke
                   
          1. miesto - 8.B                                         2. miesto - 7.A                                    3. miesto - 6. B