Arborétum pod Rokošom
projekt


Arborétum pod Rokošom
OTVORENÝ GRANTOVÝ PROGRAM z nadačného fondu PORFIX a Trenčianskej nadácie15. apríl 2008 – slávnostné ukončenie projektu za účasti generálneho riaditeľa
spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s. Zemianske Kostoľany Ing. Petra Hennel a
ostatných organizácií a firiem.

Na slávnostné otvorenie zavítal aj zástupca slovenského rozhlasu – zostrih z relácie si môžete
vypočuť tu: 
 
Cieľom projektu je vytvorenie arboréta – botanickej záhrady na ploche areálu školy.
Prostredníctvom podpory programu „ Šanca pre váš región“ upravíme a označíme už vysadenú zeleň
v areáli školy a vybudujeme nové krátke náučné chodníky, ktoré budú mapovať drevnatú a bylinnú
flóru nášho regiónu.

Projekt je určený hlavne žiakom našej školy, ale aj rodičom a širokej verejnosti.

- trvanie projektu: október 2006 – november 2007
- požadovaná dotácia: 35000,- Sk
- autorka projektu: Mgr. Gabriela Kusá