„Čo vieš o Slovensku?“
Zemepisno - dejepisná školská súťaž


„Čo vieš o Slovensku?“

Zemepisno- dejepisná školská súťaž
Suťaže sa konali 4.4. 2007

"Čo vieš o Slovensku?" - pre žiakov 5.-9. ročníka
"Naša vlasť" - pre žiakov 1.-4.ročníka a to 16. ročník


Súťažili 3. členné družstvá z každej triedy. Táto súťaž je venovaná jednotlivým oblastiam Slovenska.
Tento rok sme sa preniesli na východ Slovenska – Zempľin.
Táto akcia bola spestrená reprezentatnom Zemplina – p. uč. Beňovou, ktorá pochádza z tejto oblasti.
Bola oblečená v kroji, ktorý je charakteristický pre tento kraj.
A nielen kroj ozvláštnil túto akciu, ale aj nárečie, v ktorom hutorela počas súťaže.
Privítala nás takto:

     „ dobrý dzeň, ta vitajce na totej suťaži. Kuščik sebe pohutorime o mojim rodnim kraju. O Zepľine. „

A ako to býva zvykom pre temperamentných východniarov aj s p. uč. PhDr. Milenou Pánisovou si
zaspievali a zatancovali známy čardáš.
Celou súťažou sprevádzala: p. uč. PhDr. Milena Pánisová.

Porota: Mgr. Soňa Štrbáková, Mgr. Mária Borodovčáková,
Hodnotenie posterov: Mgr. Katarína Šrameková a vybraní žiaci z tried.
Triedne kolektívy tento rok vyrobili postery, ktoré charakterizovali Zemplin a tak mohli pomocť svojim súťažiacim.
Tento rok boli okrem výroby posterov zapojení aj diváci, ktorí odpovedali a hádali mená známych rodákov zo Zemplina.
Aj takto mohli pomôcť svojmu družstvu.


1.miesto 8.B. 2.miesto 8.A. 3.miesto 9.B.
Ďakujeme za návštevu.