Bezpečnosť cestnej premávky
sprievodné podujatia


Bezpečnosť cestnej premávky

V dňoch 23. – 29. apríla 2007 sa aj žiaci našej školy zapojili k akcii venovanej
1. Svetovému týždňu bezpečnosti cestnej premávky a
1. Európskemu dňu bezpečnosti cestnej premávky.

Počas celého týždňa na škole prebiehali rôzne akcie.
Žiaci 5. ročníka sa rozprávali s policajtami o cestnej premávke, dodržiavaní bezpečnostných predpisov.


Šiestaci sa rozprávali so starostom obce o doprave v obci a jej jednotlivých častiach.


Vedomosti zo znalosti dopravných značiek si žiaci vyskúšali pri kreslení značiek na chodník pod názvom Maľovaný chodník.

Na záver program:
Na asfaltovej ploche si urobili žiaci pretekársku dráhu aj s dopravnými značkami, kde prejavili svoje zručnosti pri vedení bicykla v jazde zručnosti