Memoriál Miloša Vidu
pamätná cyklo-túra


Pamätná cyklo-túra Diviaky nad Nitricou - Prievidza


     Dňa 16.10.2007 sa kolektív žiakov našej školy pod vedením p. učiteliek Beňovej a Paulďurovej
zúčastnili cyklotúry do Prievidze spojenej s návštevou miesta posledného odpočinku p.uč. Miloša Vidu.
Cyklotúra viedla symbolicky po trase, ktorou pán učiteľ jazdil na bicykli do práce.

V deň nedožitých 52. rokov sme vzdali hold človeku, ktorý svoj život zasvetil práci s deťmi a škole.
Dúfame, že týmto činom sme založili peknú tradíciu jesennej cyklotúry spojenej s spomienkou na nášho pána učiteľa.
Zároveň ďakujeme pani riaditeľke za podporu našej akcie, ktorá sprevádzala našu cyklotúru na
aute a tým zabezpečovala celú akciu. Všetci sme boli hrdí na to, že sme zvládli túto cestu,
ktorú pán učiteľ denne prekonával za svojimi povinnosťami.


Smútime