Vitaj Veľká noc
sprievodné podujatia


Vitaj Veľká noc:

Tvorivá dielňa:
– pod vedením p. vychovávateľky Eleny Mišejovej, p. učiteľky Jany Mikleovej ( z MŠ)
  a deviataka Mareka Vajdu sa deti naučili pliesť korbáče, vyrábať píšťalky a tvoriť
  nádherné jarné kvietky


Výstava prác žiakov našej školy:

Súťaž o najkrajší veľkonočný výrobok:

Na záver program:
- vystúpenie detí z MŠ a DFS Studnička
- DFS Studnička svojim programom Na zelený štvrtok oslávil v tomto roku 10 rokov
  od svojho vzniku (stále pod vedením Mgr. Aleny Hanusovej)


galéria galéria galéria galéria
Ďakujeme za návštevu.