7. apríl 2006 Deň narcisov

Škola sa zapojila do tohto významného celospoločenského podujatia.

 


 


                        
 Našli sme výbornú odozvu nielen u žiakov,
ale aj u občanov oboch obcí -

 Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves.

Všetkým patrí vďaka za prejavenú ľudskosť.