Účelové cvičenie

Účelové cvičenie  je praktická súčasť učiva "Ochrana človeka a prírody". Nie je to samostatný predmet, ale je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania v základnej škole.

 14.september
2006

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti (záchrana života a majetku občanov, poskytnutie vzájomnej pomoci,...)

 

Zopár fotiek z "diania" - ak chcete vidieť lepšie, kliknite si na ne --->

všetko začalo "bojovou" poradou vedúcich
 

potom sa museli všetci posilniť, aby vládali plniť úlohy na preteku

kto s kým bude v 5-člennom družstve?

mená najlepších: 5. ročník: Matej Kohút, Milan Kohút, Kamil Znamenák, Matúš Pagáč
6.ročník: Vanesa Priehodová, Milena Pánisová, Milka Švecová, Ivana Kotlářová
7. ročník: Ivan Paulďuro, Adrián Javorček, Lukáš Rybanský, Peter grznár, Igor Kohút
8. ročník: Jana Mikleová, Barbora Divékyová, Petra Kotulová, Jana Motúzová, Lenka Motúzová
9. ročník: Peter Dolník, Petra Tkáčová, Marek Vajda, Lukáš Rybanský, Iveta Pšenáková