Deň učiteľov - 26. 3. 2007
poďakovanie žiakov učiteľom


Deň učiteľov

Netradičné poďakovanie od žiakov z 9. a triedy:
- napečené koláče označené menami a v každej kartičke vtip.


Ďakujeme