„Čo vieš o Slovensku - Naša vlasť“
Zemepisno - dejepisná školská súťaž


„Čo vieš o Slovensku - Naša vlasť“

Zemepisno - dejepisné školské súťaže:

"Čo vieš o Slovensku?" - určená pre žiakov 5.-9. ročníka
"Naša vlasť" - určená pre žiakov 1.-4.ročníka a to 16. ročník


"Čo vieš o Slovensku?"

Každoročne sa v jarnom období na našej škole realizuje dejepisno-zemepisná vedomostná
súťaž Čo vieš o Slovensku? Súťaž pripravujú vyučujúce dejepisu a zemepisu PhDr. Milena Pánisová
a Mgr. Soňa Štrbáková. Každú triedu reprezentujú traja súťažiaci, ktorí sa pripravujú na
určitú tému z literatúry, študijných materiálov, internetu a iných zdrojov. Tento rok bola
hlavnou témou Prievidza z historického a zemepisného hľadiska. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti
a majú dobrý prehľad o regióne.
Súťažili títo žiaci a víťazom blahoželáme:

5. A: Juraj Cigáň, Simona Turcerová, Milan Habrman
5. B: Lukáš Kováč, Adam Obert, Martin Knýbel (3. miesto)
6. trieda: Petra Vajdová, Nikoletta Holbová, Kristína Kohútová
7. trieda: Michaela Jurenková, Lýdia Šinaľová, Dominik Strúčka
8. A: Veronika Šikulová, Michal Caňo, Stanislav Král
8. B: Igor Kohút, Monika Kmeťová, Ivana Vajdová (1. miesto)
9. A: Stanislav Mihalovič, Jozef Čech, Mário Králik (2. miesto)
9. B: Matej Beňo, Ľubomír Kohút, Denisa Mikulová


Naša vlasť

Žiaci 1.-4. Ročníka si tiež zmerali svoje sily a hlavne svoje vedomosti v súťaží Naša vlasť.
Táto súťaž je odrazom pre súťaž vo vyšších ročníkoch Čo vieš o Slovensku.
Ako súťažili dokumentujú fotografie z akcie:


Blahoželáme.