"TEKVICOVÁ SHOW"
a jesenný jarmok


"TEKVICOVÁ SHOW" spojená s jesenným jarmokom.


     Druhý októbrový piatok na našej Základnej škole patril 6. ročníku už
tradičnej ,,TEKVICOVEJ SHOW“, spojenej s jesenným jarmokom.

Tekvicová show sa stretla s veľkým záujmom.

Vystavených bolo až sedemdesiattri výrobkov z tekvíc.
Koho vám pripomínajú tieto dve postavičky z tekvíc?
Ocenený bol aj najrýchlejšie zjedený koláč ponúkaný na jarmoku.
Úžasná tvorivosť všetkých detí nepoznala hraníc.
Všetci boli za svoju snahu odmenení vecnými
cenami a sladkosťami.
Párik.

Klaun.

Piráti.

Kúpite?

Sladkosti.

Víťazi.

Šašo.

A je to?.

Bombová torta.