Spring Day


Škola sa zapojila do medzinárodného projektu, v ktorom mladí ľudia majú možnosť:

- diskutovať o súčasnej Európe

- svojim názorom prispieť k formovaniu Európy budúcej.

 

 

 

 Na obrázku vľavo Mgr. Gabriela Besedová a Mgr. Katarína Šrámeková -  gestorky projetku na našej škole.

 

Ak chcete vedieť viac, kliknite si na www.springday2006.org
kliknite ikonku zástavy SR a pohľadajte ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.

21. marec- 9. máj 2006

Ak chcete vedieť viac, kliknite si na nasledujúce obrázky.


Hosť v škole


brána do EÚ


debata o EÚ


poznávame EÚ