Týždeň boja proti rasizmu.
prejav svoj názor na prejavy rasizmu.


Týždeň boja proti rasizmu.


Od 19.3. - 25.3.2007

sa žiaci ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou pripojili tak ako po
minulé roky aj tento rok k "Týždňu boja proti rasizmu".

Zapájali sa do rôznych aktivít, aby prejavili svoj názor na prejavy rasizmu.
Žiaci športovali, vyjadrovali sa výtvarnými prácami a tiež si
pripravili reláciu do školského rozhlasu.