Polícia
beseda


Beseda s príslušníkmi policajného zboru.


    Našu školu navštívili členovia Policajného zboru z Novák. Akcia mala preventívny charakter.
Má žiakov upozorniť na možné postihy pri nedodržiavaní predpisov a poukázať ako predchádzať priestupkom.