JEŽKO - časopis vytvára 4-krát ročne redakčná rada. V printovej podobe je distribuovaný žiakom školy. Čísla z posledných dvoch ročníkov si môžete pozrieť aj tu.

ježko_1_200910           ježko_1_201011           ježko_1_201112           jezko_1_201213
ježko_2_200910            ježko_2_201011          ježko_2_201112           jezko_2_201213
ježko_3_200910           ježko_3_201011           ježko_3_201112           jezko_3_201213
ježko_4_200910           ježko_4_201011           ježko_4_201112           jezko_4_201213

Od školského roku 2013/2014 dostal časopis nový vzhľad - formát A5:
jezko_1_201314        jezko_2_201314        jezko_3_2014      jezko_4_201314
               

INFORMÁTOR - časopis pre žiakov a rodičov vychádzal deväť rokov. v printovej podobe sa distribuoval do rodín našich žiakov. Jeho (zatiaľ) posledné vydanie si môžete prezrieť  len na webstránke školy