Olympiády, súťaže
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád, výtvarných, športových súťaží, alebo súťaží, ktoré rozvíjajú znalosti a zručnosti v rôznych predmetoch . Úspešnosť v okresných a vyšších kolách s umiestnením do 3. miesta je ocenená aj slávnostným prijatím žiakov a ich učiteľov u starostu obce v júni školského roku.
výsledky v školskom roku 2011/2012

výsledky v školskom roku 2012/2013

Výsledky v školskom roku 2013/2014:
meno priezvisko trieda súťaž umiestnenie usmerňoval
Kristína Brokešová IV.A výtvarná súťaž práca vybraná na reprezentáciu Min.zahr.vecí Mgr.Katarína Šrámeková
Katarína Kalfasová III.A LIDICE 2014, medzin.výtv.súťaž čestné uznanie 
Martina Račková
Kristína Paláriková VII.B Európa v škole 1. miesto okr.kolo - výtvarná časť, čestné uznanie celoslovenské kolo
Viktória Mišejová
Lenka Nosková
Lenka Nosková VII.B 1. miesto okr.kolo - multimediálne práce, víťaz celoslovenské kolo
Nikola Nosková VIII.A
Romana Krpelanová
Inés Mária Švajlenková
kol.autorov: 8.a,7a a Nikola Nosková VII.A Umenie zblízka vzdelávací program GMB, 5. ročník, 3 práce budú tvoriť súčasť výstavy pre verjnosť otvorenej od 26.9. - 2.11.2014 v Pállfyho paláci v Bratislave
Jakub  Oršula VII.A   2. miesto okr. kolo - poézia Mgr. Marcela Vajdová
Nikola Juríková IX.A okr.kolo futbal dievčatá Coca Cola Cup 3. miesto okr. kolo
Iveta Jurenková
Simona Divékyová
Simona Plachá
Radka Vajdová
Natália Chalmovianska
Viktória Motúzová VII.A
Viktória Motúzová VII.A hod krik.loptičkou 3. miesto okr. kolo Mgr. Tatiana Beňová
Nataša Dolníková VIII.B skok do výšky
Anna Mária Uhlárová VII.B drustvá ĽA dievčatá 3. miesto okr.kolo
Simona Divékyová IX.A Play Energy 1. miesto regionálne kolo, 4. miesto celoslovenské kolo
Katarína Vavrová
Iveta Jurenková
Dana Juríková
Nikola Juríková
Romana Miniková
Simona Plachá
Milan Cebák 3. miesto regionálne kolo
Tomáš Homola
Radka Vajdová
Damián Plachý
Natália Chalmovianska
Ema Brázdová
Ema Brázdová IX.A chemická olympiáda 1. miesto okr.kolo, úsp. riešiteľka kr.kolo
           
Romana Miniková IX.A Svet okolo nás 1. miesto celosl.kolo - fotograf.časť Mgr. Gabriela Paulďurová
Martin Brokeš VII.B geografická olympiáda 1. miesto okr. kolo                     3. miesto kr.kolo Ing. Veronika Kohútová
         
Ladislav Šikula VI.A 3. miesto okr. kolo             úspešný riešiteľ kr.kolo Mgr. Martina Kováčová
Stela  Obertová VIII.B biblická olympiáda  1. miesto dek. kolo   Mgr. Marta Tkáčová 
Klára Laginová VIII.B
Viktória Tkáčová VII.B
Lesana Krausková VIII.B Hviezdoslavov Kubín 1. miesto okr. kolo Mgr. Adriana Kováčiková
Lenka Nosková VII.B Jazykový kvet NEJ próza 1. miesto kr. kolo, 2. miesto celosl.kolo Mgr. Alena Hanusová
Lenka Kalfasová II.A Jazykový kvet ANJ dráma 2. miesto kr. kolo Mgr. Ivana Ďurtová
Jakub  Iliaš
Stela  Obertová VIII.B O zlaté pero riaditeľky CVČ 1. miesto okr.kolo PaedDr. Jana Hatványiová
Klára Laginová VIII.B
Bianka Kohútová VIII.B
Lesana Krausková VIII.B
Lesana Krausková VIII.B Mladý moderátor 1. miesto okr.kolo
Klára Laginová 3. miesto okr.kolo
Radka Vajdová IX.A  florbal dievčatá   2. miesto okr.kolo   Matej Beňo 
Simona Divékyová IX.A
Dana Juríková IX.A
N ikola Juríková IX.A
Kristína Vajdová VIII.A
Nataša Dolníková VIII.A
Gabriela  Vojtková VIII.B
Klára Laginová VIII.B
Lesana Krausková VIII.B
Lucia Grznárová VIII.B