Olympiády, súťaže
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád, výtvarných, športových súťaží, alebo súťaží, ktoré rozvíjajú znalosti a zručnosti v rôznych predmetoch . Úspešnosť v okresných a vyšších kolách s umiestnením do 3. miesta je ocenená aj slávnostným prijatím žiakov a ich učiteľov u starostu obce v júni školského roku.
výsledky v školskom roku 2011/2012

Výsledky v školskom roku 2012/2013:
meno priezvisko trieda súťaž umiestnenie pripravoval
Kristína Filková VI.B Lienka starým rodičom - literárna súťaž literárny príspevok publikovaný v celoslovenskej publikácii Mgr. Mária Kunešová
Martin Brokeš VI.B Pytagoriáda 3. - 4. miesto okr. kolo Mgr. Ľubica Gábrišová
Martin Brokeš VI.B  dejepisná olympiáda  3. miesto okr. kolo  PhDr. Milena Pánisová 
Andrej Rendek IX.A 2. miesto okr. kolo
Stela  Obertová VII.B 2. miesto okr. kolo
Ema  Brázdová VIII.A 1. miesto okr. kolo
2. miesto kr. kolo
Ladislav Ferov IX.A geografická olympiáda 1. miesto okr. kolo
3. miesto kr. kolo
Stela  Obertová VII.B 3. miesto okr. kolo
Martin Brokeš VI.B 3. miesto okr. kolo
Ema  Brázdová VIII.A 1. miesto okr. kolo
Ema  Brázdová VIII.A  ľahká atletika -    3. miesto okr. kolo   Mgr. Tatiana Beňová 
Stela  Obertová VII.B biblická olympiáda  2. miesto dek. kolo   Mgr. Marta Tkáčová 
Klára Laginová VII.B
Viktória Tkáčová VI.B
Stela  Obertová VII.B O zlaté pero riaditeľky CVČ strieborné pásmo PaedDr. Jana Hatványiová
Klára Laginová VII.B
Lucia Grznárová VII.B
Lesana Krausková VII.B
Lesana Krausková VII.B Šaliansky Maťko 1. miesto okr. kolo Mgr. Adriana Kováčiková
2. miesto kraj. kolo
Inés Mária Švajlenková VII.A Galéria talentov 3. miesto celosl. súťaž - lit.časť
Romana Miniková VIII.A Hviezdoslavov Kubín 2. miesto okr. kolo
Radka Briatková IX.A Európa v škole  výtvarná časť  2. miesto okr. kolo  Mgr. Katarína Šrámeková
kolektív autorov VI.B Európa v škole  výtvarná časť  1. miesto okr. kolo               cena SR 
Damián Plachý VIII.A Lidice medz.výtv.časť  čestné uznanie 
Katarína Vavrová VII.B Jazykový kvet RUJ poézia próza 2. miesto kr. kolo Mgr. Soňa Štrbáková
Mária Šišková
Silvia Briatková II.A Jazykový kvet ANJ dráma 2. miesto kr. kolo Mgr. Ivana Ďurtová
Hana Mišejová
Sabína Dodoková IV.A
Jakub Iliaš I.A Regionálna prehliadka DFS Deti deťom 2013 bronzové pásmo Mgr. Alena Hanusová
Karolína Adamcová
Terézia Kohútová
Sophia  Šúňová
Vanessa Gajdošová
Martina Račková II.A
Hanka Mišejová
Viktória Púčiková
Tomáš Iliaš III.A
Mário Hatványi
Monika Gardlíková
Emília Anna Kováčová
Sabína Dodoková IV.A
Laura Dadíková VII.A Jazykový kvet NEJ poézia próza 1. miesto kr. kolo
Ema  Hanusová IX.A
Ema  Hanusová IX.A  florbal diečatá   1. miesto okr. kolo   Marek Uhlár 
Petra Valušková IX.A
Kristína Vajdová VII.A
Nataša Dolníková VII.A
Gabriela  Vojtková VII.B
Dana Juríková VIII.A
Nikola Juríková VIII.A
Radka Vajdová VIII.A