Olympiády, súťaže
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád, výtvarných, športových súťaží, alebo súťaží, ktoré rozvíjajú znalosti a zručnosti v rôznych predmetoch . Úspešnosť v okresných a vyšších kolách s umiestnením do 3. miesta je ocenená aj slávnostným prijatím žiakov a ich učiteľov u starostu obce v júni školského roku.

meno priezvisko trieda umiestnenie v okresnom kole súťaž pripravoval
Katarína Kalfasová I.A 3. miesto Vianočná pohľadnica PaedDr. Jana Hatványiová
Lenka Nosková V.A
Klára Laginová VI.B 2. miesto Šaliansky Maťko - próza Mgr. Adriana Kováčiková
2. miesto Hviezdoslavov Kubín - poézia
Martin Brokeš V.B úspešný riešiteľ matematická olympiáda Mgr. Gabriela Paulďurová
Anna-Mária Uhlárová V.B
Ema Brázdová VII.A 1. miesto dejepisná olympiáda PhDr. Milena Pánisová
Andrej Rendek VIII.A 1. miesto
Lukáš Kováč IX.B 2. miesto
Bianka Kohútová VI.B úspešný riešiteľ
Stella Obertová VI.B
Damián Plachý VII.A
Martin Brokeš V.B 2. miesto geografická olympiáda PhDr. Milena Pánisová
Nataša Dolníková VI.A úspešný riešiteľ
Ema Brázdová VII.A 1. miesto
Ladislav  Ferov VIII.A 1. miesto
Lukáš Kováč IX.B úspešný riešiteľ
Lukáš Kováč IX.B 2. miesto chemická olympiáda Mgr. Tatiana Beňová
Stela  Obertová VI.B úspešný riešiteľ Pytagoriáda Mgr. Mária Borodovčáková
Stela  Obertová VI.B úspešný riešiteľ matematická olympiáda

meno priezvisko trieda umiestnenie v krajskom kole  súťaž pripravoval
Ema Brázdová VII.A 2. miesto geografická olympiáda PhDr. Milena Pánisová
Ladislav  Ferov VIII.A úspešný riešiteľ
Ema  Brázdová VII.A 3. miesto dejepisná olympiáda
Andrej Rendek IX.B úspešný riešiteľ
Lukáš Kováč IX.B úspešný riešiteľ chemická olympiáda Mgr. Tatiana Beňová
Silvia Briatková I.A 1. miesto Jazykový kvet - súťaž v anglickom jazyku Mgr. Beáta Badáňová
Hanka Mišejová I.A
Kristína Brokešová II.A
Romana Miniková VII.A 1. miesto
Ema Púčiková IV.A úspešný žiak Mgr. Ivana Ďurtová
Laura Dadíková VI.A úspešný žiak Jazykový kvet - súťaž v nemeckom jazyku Mgr. Alena Hanusová
Mária Šišková VI.B 1. miesto Jazykový kvet - súťaž v ruskom jazyku Mgr. Soňa Štrbáková
meno priezvisko trieda umiestnenie v celoslov. kole  súťaž pripravoval
Silvia Briatková I.A 2. miesto Jazykový kvet - súťaž v anglickom jazyku Mgr. Beáta Badáňová
Hanka Mišejová I.A
Kristína Brokešová II.A
Romana Miniková VII.A 3. miesto
Mária Šišková VI.B čestné miesto Jazykový kvet - súťaž v ruskom jazyku Mgr. Soňa Štrbáková