Defilé obce Diviaky nad Nitricou  
           
 

                   Autorka projektu: PaedDr. Jana Hatványiová

Finančný grant vo výške 1800,- Eur na tento projekt poskytla spoločnosť Porfix – pórobetón, a. s. prostredníctvom Nadácie ARX Jaslovské Bohunice.

Projekt sa realizuje v treťom ročníku na vyučovacích hodinách vlastivedy. Mnohé aktivity , ktoré vyplývajú z tohto projektu, sú naplánované pre všetkých žiakov našej školy a širokej verejnosti od októbra 2009 do mája 2010.

Ciele projektu:
1.     Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov komunikáciou s obyvateľmi obce a verejnými vystúpeniami.
2.     Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti čítaním textov z rôznych zdrojov.
3.     Rozvíjanie počítačovej gramotnosti pri práci s multimédiami.
4.     Zozbieranie detských ľudových piesní, príhod a povestí z obce.
5.     Vytvorenie bulletinu, ktorého obsahom bude história obce, školy, produkty žiakov, fotodokumentácia. (Podklady na jeho skompletizovanie sa pripravia v tretiackom metodickom liste.)
6.     Návrh a realizácia erbu, hymny, loga a zástavy školy.

Zrealizované aktivity:

1. Otvorenie projektu
Žiaci, pedagógovia i ostatní zamestnanci školy boli informovaní o projekte zameranom na históriu obce prostredníctvom školského rozhlasu, školského občasníka Ježko.  Obyvatelia obce sa o projekte dozvedeli 29. novembra 2009 pri slávnostnom otvorení vianočnej výstavy v obci a počas verejného vystúpenia Pod názvom Stridžie dni v KD, 6. decembra 2009.

2. Tvorí ...
Cieľom tejto aktivity je predstaviť zaujímavých ľudí z obce, ktorí žiakom počas tvorivých dielní verbálne i názorne predstavia rôzne ľudové remeslá, tradície a druhy umenia.

Pozvaní lektori:
Zdobenie medovníkov – p. E. Mišejová – tvorivá dielňa pre deti 1. decembra 2009 v KD.
Práca s prírodným materiálom – p. Z. Gamanová – tvorivé dielne v dňoch  23. 11. (tvorba produktov na vianočnú výstavu) v ZŠ, 26. 11. (Súťaž o Naj vianočný svietnik) v KD, 1. 12. ( ozdoby na stromček z prírodného materiálu) v KD.
Prednáška - Diviacke štedrovečerné zvyky a pečenie oblátok – p. E. Mišejová -  2.decembra 2009 v KD.
Výstava vyšívaných obrazov (počas vian. výstavy v KD) a rozprávanie o ich tvorbe – p. M. Klinec – 21. 12. 2009 v ZŠ.

 3. Stridžie dni
Vystúpenie žiakov a pedagógov v obci, dňa 6. decembra 2009, predstavilo divákom  zachovávanie zvykov a tradícií v obci  v čase tzv. stridžích dní - od Ondreja po Tomáša.

 

 
4. Kľúč k budúcnosti – vymysleli sme logo pre 1. a 2. stupeň ZŠ, vytvorili text a hymnu školy, máme svoj erb aj zástavu - symboly školy (klikni)
5. Defilé vedomostí - veľkolepá vedomostná súťaž, ktorá overila vedomosti získané o histórii a zaujímavostiach obce z tretiackeho metodického listu, zručnosti a skúsenosti získané na tvorivých dielňach pred divákmi v kultúrnom dome Diviaky nad Nitricou na Deň matiek.
6. Bulletin Defilé obce Diviaky nad Nitricou - klikni na obrázok a môžeš čítať

 
7. Krst bulletinu Defilé  obce Diviaky  nad Nitricou -
slávnostné ukončenie sedemmesačnej práce krstom bulletinu za prítomnosti významných osobností obce, predstaviteľov spoločnosti Porfix – pórobetón, a. s., ARX Jaslovské Bohunice,  žiakov a rodičov základnej školy. Doplnkom krstu bola výstava prác, ktoré vznikli počas realizácie projektu.