Riaditežstvo ZŠ s MŠriaditežka školy
Mgr. Gabriela Paulďurová

Kontakt: +421 (46) 5464 096

Zástupkyňa ZŠ
PaedDr. Jana Hatvániyová

Kontakt: +421 (46) 5464096

 

Zástupkyňa MŠ
Eleonóra Kalinová

Kontakt: +421 (46) 5453 308