Základná škola s materskou školou  •  Diviaky nad Nitricou č.121  •  972 25 Diviaky nad Nitricou  •  t.č: +421 (46) 5464 097 • E-mail:riaditelstvo@zsdini.edu.sk   facebook: www.facebook.com/skoladiviakynn