Školský rok 2013/2014 
pedagogický zbor
dolný rad zľava doprava:
Soňa Štrbáková, Katarína Šrámeková, Marcela Vajdová, Tatiana Beňová, Martina Kováčová, Ivana Ďurtová, Veronika Kohútová
horný rad zľava doprava:
Jana Hatványiová, Marta Klincová, Ľubica Gábrišová, Zdenka Kaňová, Adriana Kováčiková, Elena Mišejová, Marta Tkáčová, Mária Borodovčáková, Alena Hanusová
tretí rad:
Janka Hagarová, Gabriela Paulďurová, Eva Jánošková

Kohútová Veronika

kohutova.nika@gmail.sk

Beňová Tatiana

benova.tana@gmail.com

Borodovčáková Mária

mborodovcakova@gmail.com

Ďurtová Ivana

ivadu10@gmail.com

Štrbáková Soňa

sona.strbakova@gmail.com

Hanusová Alena

hanusovaalena1@gmail.com

Hatványiová Jana

janahat@inmail.sk

Jánošková Eva

janoskova.e@zoznam.sk

Kaňová Zdenka

zdenakanova@post.sk

Klincová Marta

klincovam@inmail.sk

Kováčiková Adriana

adriana.kovacikova7@gmail.com

Gábrišová Ľubica

lubica.gabrisova@gmail.com

Vajdová Marcela

vajdovamarcela@gmail.com

Mišejová Elena

skddiviakynn@gmail.com

Kováčová Martina

kov.martina@gmail.com

Tkáčová Marta

tkacova5@gmail.com

Paulďurová Gabriela

riaditelstvo@zsdini.edu.sk

Šrámeková Katarína

katkasr75@gmail.com