Práca školského parlamentu  

Školský parlament v šk. roku  2013(2014 pracuje v zložení:
koordinátorka – Mgr. A. Kováčiková,
predseda – N. Juríková (9.A)
podpredseda – K. Laginová (8. B).
 Členmi sú :
Romana Púčiková, Ivana Besedová ( 5. A ), Tamara Vavrová, Rudolf Bátora  ( 6. A ), Melisa Šnircová, Adam Krajčík ( 7. A ), Lenka Nosková , Anna Mária Uhlárová (7. B), Nikola Nosková, Laura Dadíková ( 8. A ), Katarína Vavrová (8. B), Dana Juríková (9.A).

Školský parlament sa aktívne zapája do činnosti školy, koordinuje prácu školskej bezpečnostnej služby. V rámci súťaže o najkrajšiu triedu boduje nástenky a čistotu v triede, prispieva do rozhlasových relácií  a časopisu Ježko.

 K vlastným aktivitám patrí hlasovanie v súťaži Detský čin roka, realizácia vianočnej tomboly, vianočných trhov, zbierka organizovaná Červeným krížom ,,Darček pod vianočný stromček”.

Vo februári  sa svojou činnosťou zapája do Medzinárodného týždňa priateľstva, v apríli pomáha pri realizácií zbierky ku Dňu narcisov v škole i v obci.

Ďalej sa spolupodieľa na organizácii MDD, pripravuje súťaž Ježko hľadá talent.