ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU
v DIVIAKOCH NAD NITRICOU


Kontakt: 
Základná škola s materskou školou 
Diviaky nad Nitricou č.121,
972 25 Diviaky nad Nitricou
Telefónne číslo.: +421 (46) 546 40 97
E-mail: riaditelstvo@zsdini.edu.sk
blog školy: diviakynadnitricou.spaces.live.com

Riaditežka školy: Mgr. Gabriela Paulďurová Kontakt: +421 (46) 5464 096
Zástupkyňa ZŠ: PaedDr. Jana Hatványiová Kontakt: +421 (46) 5464096
Zástupkyňa MŠ: Eleonóra Kalinová Kontakt: +421 (46) 5453 308
Školská jedáleň - vedúca: Marcela Iliašová. +421 (46) 5464065

Ekonomický úsek:
Janka Hagarová ekonómka pre mzdy +421 (46) 5464097
Janka Mikulášová ekonómka pre rozpočet +421 (46) 5464097

MS Diviaky nad Nitricou +421 (46) 5453226